Aanmelden

U kunt zich aanmelden per e-mail onder vermelding van uw naam, BSN, geboortedatum, telefoonnummer, postcode en huisnummer en verzekeraarsnaam. Ik zal proberen zo snel mogelijk per mail of telefonisch contact met u op te nemen. Na het afspreken van een intakegesprek krijgt u een vragenlijst om in te vullen, als uitgangspunt voor het eerste gesprek. Hiertoe ontvangt u per mail een vragenlijst van Telepsy, een door de NVvP aanbevolen softwareleverancier. Privacy is steeds gewaarborgd.

ROM (Routine Measurement of Monitoring)
Wij zijn als behandelaren verplicht met de afname van bepaalde vragenlijsten het effect van de behandeling op u te meten. Hopelijk kunnen de uitkomsten van deze vragenlijsten de kwaliteit van de zorg verbeteren. Er zijn nog altijd discussies hierover en is het nog niet duidelijk welke vragenlijsten dit het beste waarborgen. Vooruitlopend op consensus hierover zijn alle GGZ- hulpverleners verplicht gesteld om hiermee te beginnen. De bedoeling is dat binnenkort deze gegevens - anoniem - worden afgeleverd aan Stichting Benchmark Gezondheidszorg (www.sbg.nl).

De praktijk zendt - behalve bij de intake en de afsluiting van het dossier - ook één keer per jaar een vragenlijst naar u, waardoor het beloop en het resultaat van de behandeling in kaart wordt gebracht. Ook deze vragenlijst wordt door Telepsy verzonden.