Kosten/Vergoedingen

Kosten
Sinds 1-1-2014 bestaat de Geestelijke Gezondheidszorg uit de POH GGZ (onder verantwoordelijkheid van de huisarts), de basis generalistische GGZ en de specialistische GGZ. De zorg vanuit de praktijk valt uitsluitend onder de specialistische GGZ, die betaald wordt uit het basispakket van de zorgverzekeraar. voorwaarde voor betaling is dat u verwezen bent door de huisarts naar de specialistische GGZ en dat er sprake is van complexe problematiek. Dit laatste betekent dat lichtere vormen van therapie niet werkzaam zijn gebleken of dat dit door de huisarts in samenspraak met u als niet kansrijk wordt ingeschat. De verwijzing van de huisarts is geldig vanaf de datum van afgifte. Het is van belang dat de eerste afspraak plaatsvindt na de datum van afgifte van de verwijzing. Zonder juiste verwijzing is de zorg niet verzekerd en dient u de kosten zelf te betalen.

Of de hulp volledig of gedeeltelijk door de zorgverzekeraar vergoed wordt hangt af van bij welke zorgverzekeraar u verzekerd bent en het budget dat nog beschikbaar is. De praktijk heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract. Alleen de natura-polissen die horen bij CZ (CZ, delta lloyd) vallen onder de niet-gecontracteerde zorg en vergoeden slechts gedeeltelijk. Het aanvullende deel is voor rekening van de verzekerde. Bij alle zorg geldt dat het eigen risico wordt aangesproken. Het is ook mogelijk de zorg zelf te betalen. Over het tarief zullen van tevoren afspraken worden gemaakt.

Onverzekerde zorg
Sinds 1-1-2013 wordt de behandeling van gezondheidsklachten, die zuiver het gevolg zijn van een moeilijk te verwerken gebeurtenis, arbeidsproblemen, relatieproblemen en gezinsproblemen niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Indien na de kennismaking blijkt dat hiervan sprake is en de klachten niet ondergebracht kunnen worden in een verzekerde DSM-IV classificatie, dan komt de behandeling voor eigen rekening. voor deze omstandigheden geldt een uurtarief van 135 euro (100 euro per zitting van 3 kwartier). Onderzoek en indicatiestelling vallen altijd onder de basisverzekering van de zorgverzekeringswet, dus de kosten van de kennismaking zullen door de zorgverzekering betaald worden, met aftrek van het eigen risico. Zorg zonder geldige verwijzing voor specialistische GGZ is onverzekerde zorg. De kosten daarvan komen voor eigen rekening.

Rechtstreekse declaraties bij uw verzekeraar
Wanneer de praktijk een contract met uw verzekeraar heeft zorgen wij voor de administratieve afwikkeling en hebt u geen omkijken naar uw declaraties. Uw declaratie wordt wel - zoals alle tweedelijns behandelingen - met uw eigen risico verrekend en dit eigen risico brengt de zorgverzekeraar bij u in rekening.

Vergoedingen 
Met de meeste grote ziektekostenverzekeraars heeft de praktijk een overeenkomst voor rechtstreekse vergoeding voor hun verzekerden, behalve met CZ en Menzis groepen. Voor de zekerheid kunt u bij uw eerste gesprek checken of dit nog steeds zo is. Uiteraard bent u welkom voor de behandeling zelfs als Herstel geen contract heeft met uw verzekeraar. In dit geval krijgt u zelf de rekening thuis die u bij uw zorgverzekeraar kunt indienen. Afhankelijk van uw polis vergoedt  uw verzekeraar een bepaald percentage van de kosten. Bij een restitutiepolis vergoedt uw verzekeraar vaak alle kosten terwijl bij een natura polis alleen een deel wordt vergoed. Check dit alstublieft van tevoren bij uw verzekeraar en laat mij weten als u problemen met de finaciering hebt. Over de betaling van uw behandeling of uw begeleiding kunnen wij samen afspraken maken.

De praktijk heeft een contract met de volgende verzekeraars:
1- Achmea (Verzekeringscombinatie Centraal Beheer Achmea, Interpolis, ZilverenKruis Achmea, FBTO, Agis Zorgverzekeringen, Avéro Achmea)
2- DSW (Verzekeringscombinatie  DSW en Stad Holland Zorgverzekeraar)
3- De Friesland
4- Multizorg (Verzekeringscombinatie ASR, De Amersfoortse Verzekeringen, Ditzo, ONVZ, VvAA, PNO zorg, Salland, Holland Zorg, Energiek, Zorg & Zekerheid, IAK Volmaakt, Caresco, Aevitae)
5- Coöperatie VGZ (Verzekeringscombinatie VGZ, IZA, IZZ, Univé , UMC, Cares Gouda)

Een second opinion, terwijl u elders in behandeling bent, wordt niet door alle verzekeraars vergoed. 
Begeleiding en advies, niet gerelateerd aan een psychiatrische aandoening, wordt in principe niet door uw verzekeraar vergoed.
Herstel verschaft u deze informatie naar beste weten. U kunt er echter geen rechten aan ontlenen. Bij twijfel dient u uw eigen verzekeraar te raadplegen.