Voor verwijzers

Kortdurende behandeling en diagnostiek
De behandeling kan vaak vrij snel (op dit moment een à twee weken) na de aanmelding beginnen. Herstel biedt uw patiënt(e) binnen enkele sessies een behandelingsplan gebaseerd op de diagnostiek alsmede een korte en krachtige aanpak. Na de intake en het vaststellen van de problematiek biedt Herstel afhankelijk van de vraag en het probleem farmacotherapie, oplossingsgerichte en of ondersteunende gesprekken met een duidelijke focus. De intentie is de behandeling zo kort mogelijk te houden.  Hierna stopt de behandeling bij Herstel en wordt deze afgesloten met een brief naar u en bent u verantwoordelijk voor het verdere behandelbeleid.

Is er een indicatie voor langdurige dan wel een meer uitgebreide behandeling, dan zal ik dit in de brief aangeven met een eventueel advies voor de plaats waar deze behandeling kan plaatsvinden. Herstel heeft geen mogelijkheid om patiënten die in crisis zijn te behandelen dan wel te begeleiden.

Aanbod
Diagnostiek en behandeling bij spanning, angst, depressie, ADHD en ADD.   Second opinion bij verschillende psychiatrische aandoeningen waaronder psychotische stoornissen Relatie en werk gerelateerde problemen (sociale problemen). Evaluatie en heroverweging van een langdurig gebruik van antidepressieva.

Consultatie
Op verschillende wijze en vormen kan consultatie voor huisartsen of POH geregeld worden. Een gesprek met de patiënt met de verwijzing voor eenmalige consultatie bij mij op praktijk, of in de huisartsenpraktijk, al dan niet in aanwezigheid van de huisarts of POH is mogelijk. Telefonische consultatie voor korte vragen zoals medicatie advies is mogelijk. Verdere consultatie voor POH met regelmatige afspraken is ook in overleg te realiseren.